• Napinák slúži ako komponent pre napínanie napínacieho drôtu
  • Napinák bubienkový funguje na princípe rohatky  a západky
  • Voľný koniec napínacieho drôtu sa zasúva cez otvor v napináku do otočného jadra. Jadro otáčame vidlicovým kľúčom.
  • Prevedenie: pozinkovanie,  špecifikácia: M6, M8(DIN 1480) bubienkový.
  • Prevedenie: pozinkovanie + poplastovanie, bubienkový

Comments are closed.