Kliešte Baby Graf

  • Kliešte Baby Graf sa používajú spolu so spinkami GF1 na prichytávanie napínacieho drôtu o pletivo
  • Používajú sa tiež pri nadpájaní zváraných pletív
  • Prekryté oká sa v mieste zvaru zopnú spinkou

Comments are closed.